تامین لوله و اتصالات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب2 شرکت مپنا توسعه 3

تامین لوله و اتصالات توربین گاز پروژه نیام شرکت مپنا- توگا

تهیه لوله و اتصالات جزیره خنک کن نیروگاه خرم آباد گروه مپنا توسعه2

 

تامین شیرآلات پروژه نیروگاه ترکیبی دو کوهه شرکت مپنا توسعه 3

تامین لوله های سیستم نیروگاه عسلویه -شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه

تامین لوله و اتصالات پروژه زرند شرکت مپنا توسعه 2

تامین لوله و اتصالات پروژه سبلان شرکت مپنا توسعه 2

تامین لوله و اتصالات پروژه دو کوهه اندیمشک شرکت مپنا توسعه 3