مسئولیت اجتماعی هلدینگ پیشرو پارسیان

هلدینگ پیشرو و دپارتمان­های زیر مجموعه، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، و در کنار انجام مجموعه وظایف تخصصی و فنی خویش با تأسیس بنیاد خیریه شهیدان تقی زاده و اجرای پروژه­های عام المنفعه از شعار عبور کرده و با خلق ارزش برای جامعه­ای که در آن فعالیت می­کند توانسته است مسئولیت اجتماعی خود را به عینیت برساند.

اهم فعالیتهای حوزه فرهنگی و آموزشی:

پیشکش به مردم سرزمینمان ایران

اهم فعالیت­های اقتصادی و عمرانی انجام شده در قالب مسئولیت­های اجتماعی هلدینگ پیشرو در حوزه­های فرهنگی، آموزشی، بهداشت، یاری ارگان­های عمومی، اقدامات انسان دوستانه، حمایت از انتشار کتاب، اشتغال مستقیم، حمایت از تولید و خود کفایی اقتصادی خلاصه می­شود.