شرکت پیشرو پویان فلز

شرکت پیشرو پویان فلز درسال 1386 درکارگاهی بسیار کوچک ولی با انگیزه ای بزرگ شروع به کارکرد.

انگیــزه رشد و پشتــکارفراوان دربازارسفت وامکــانات کم آن روزهــا باعث شـــد تا همیشه برنامــه ای مــدون ومرتب داشته باشیم وگام به گام به لطف پروردگــار این توفیق حاصـل شد تا بتوانیــم به جایگاه وهدف اصلـــی روز به روز نزدیک تر شویم.

خرسندیم که امــروزه شرکت پیشرو پویان فلزبا جوانانی متعهد ودلسوز توانسته درچرخـه اقتصاد ایران سهمی بسزا و هرچند کوچک داشته باشد.

این واحد صنعتی با پشتکــارفراوان درزمینه طراحــی وساخت انواع قطعــات فلزی وخــدمات شیت متــال فعال می باشد و آمادگی خودرا جهت همکاری اعلام می دارد.