پیشرو ابزار مهر فرتاک

شرکت پیشرو ابزارمهرفرتاک درسایه گروه پیشرو باهدف سرمایه گذاری، مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات وارائه خدمات تخصصی (آموزش، نصب وراه اندازی) درزمینـه ابزاردقیق و سیستـم های کنتـرل مورد نیاز صنعت تاسیس گردیده است. این شرکت بابهره گیری ازتجربه چندین ساله در زمینه بازرگــانی و دسترسی به منابع بین المللی درخصوص تامین تجهیزات و باتکیــــه بردانش متخصصین ومـدیران توانمند خود همـواره درارائه کیفیت مطلـوب وجلب رضایت کارفرمایان پیشرو بوده است و توانست خلأ موجود سبد نیازمندی های کارفرمایان پیشرو را پوشش دهداین شرکت در سال 1397 در راستای حمایت از تولید ملی اقدام به اخذ نمایندگی کابل سینا واقع در شهر صنعتی کاوه نمود.
از جمله پروژه های اجرا شده در این شرکت می توان به تأمین کابل های مورد نیاز پتروشیمی سیراف ، نفت ستاره و فولاد غدیر نی ریز، فولاد بافت ، مپنا توسعه 3، صنایع رازی اشاره کرد.