رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پروژه های نیروگاهی هلدینگ پیشرو

تامین تمام لوله های استینلس استیل شرکت متینکو - سازمان انرژی پروژه نیروگاه سمنگان 95

تامین فلنج های استینلس ولوله های مپنا توسعه2 نیروگاه برق بخار آبادان 95

تامین تمامی لوله واتصالات و ولوهای طرح توسعه نیروگاه برق ری 95

تامین تمامی کالاهای پایپینگ شرکت سبلان برق امید(نیروگاه سبلان) 95

تامین تمامی کالاهای گالوانیزه مپنا توسعه 3 نیروگاه پرند 95

تامین اتصالات و ولوهای CS,SS پروژه های POGC توسط شرکت مپناتوکا

خرید وتامین  PIPING MATERIAL نیروگاه چادرملو(مپناتوسعه 1)

تامین متریال CS,SS نیروگاه آبادان( مپناتوسعه2)

تامین ئمتریال CS,SS نیروگاه جهرم(مپناتوسعه2)

تامین متریال CS,SS نیروگاه سنندج(مپناتوسعه2)

تامین متریال CS,SS نیروگاه دماوند(مپناتوسعه2)

تامین کلیه لوله واتصالات استیل درسایزهای مختلف درتصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

تامین کلیه لوله واتصالات استیل درسایزهای مختلف درتصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPING پروژه شرکت شفاب درنیروگاه گازی اصفهان

تامین کلیه اقلام پایپینگ B.O.P شرکت سیگما درنیروگاه سیکل ترکیبی یزد

تامین انواع شیرآلات کربن استیل واستینلس استیل درنیروگاه سیکل ترکیبی یزد

تامین قسمتی ازسیستم PIPING نیروگاه اراک

تامین شیرآلات فشارقوی کلاس 1500 درپروژه نیروگاه گازی دماوند

تامین ورقهای آلیاژی درسایزهای مختلف جهت ساخت مخازن نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

تامین ورقهای آلیاژی درسایزهای مختلف جهت ساخت مخازن نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

تامین انواع شیرآلات پروانه ای استنلس استیل در نیروگاه سیکل ترکیبی نکا

تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPING  پروژه شرکت پارسیان درنیروگاه کازرون

تامین کلیه اقلام PIPING پروژه شرکت ماشین سازی ویژه درنیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

تامین قسمت عمده ای ازاقلام PIPING شرکت GEA درنیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPINGنیروگاه 50 مگابایتی امیرآباد

تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPING نیروگاه پره سر و نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

بالا