رمز خود را فراموش کرده اید ؟

بر روی آیکون پخش رسانه کلیک فرمایید

جهت پخش ویدئو روی آیکون بالا کلیک کنید.

مسئولیت اجتماعی

بنیاد خیریه شهیدان تقی زاده

گروه پیشرو و دپارتمانهای زیر مجموعه ، در راستای ایفای مسولیت اجتماعی ، در حرکتی آگاهانه و مسئولانه تمام اهتمام خود را در تعالی و پیشرفت و توسعه پایدار اقتصادی و بهبود شرایط زندگی افراد جامعه ای که در آن فعالیت میکند وکارکنان و خانواده آنان و در نهایت کل جامعه به کار گرفته است بدین منظور از ابتدای پیدایش تا کنون، ایفای صادقانه و مستمر مسئولیت اجتماعی خود را با تاسیس بنیاد خیریه شهیدان تقی زاده انجام داده و همواره کوشیده است در کنارانجام مجموعه وظایف تخصصی و فنی خویش با اجرای پروژه های عام المنفعه از شعار عبور کرده و با خلق ارزش برای جامعه ای که در آن فعالیت می کند مسولیت اجتماعی خود را به عینیت برساند.

بالا