رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پروژه های فولادسازی و گازهای استانی

تامین کلیه لوله، اتصالات وفلنج های شرکت MMTE پروژه کوثرسیرجان 95

تامین لوله های کربن استیل بالای 24 اینچ موسسه ثارا... پروژه فولاد بافت 95

تامین ولوهای Casting شرکت فولاد تکنیک پروژه مبارکه 95

تامین لوله های 96 اینچ شرکت نیروگستر- پروژه آب ارس 95

تامین لوله های 40 اینچ شرکت نیروگستر - پروژه آب شیراز95

عقد قرارداد ساخت وپوشش 80 کیلومتر لوله 2400 و2000 میلیمترپروژه آب غدیر95

تامین ولوهای Line PTFE  ولوله واتصالات شرکت مس طارم 95

خرید وتامین اتصالات کربن استیل ولوله های شرکت ذوب آهن اصفهان 95

تامین اتصالات ولوله های SS 321H پروژه فولاد بافت موسسه ثارا... 94 - 93

تامین فلنج ها ولوله های پروژه مس سرچشمه شرکت نیپک 93

تامین کلیه Fitting های اتصالات پروژه فولاد بردسیر(شرکت فولاد تکنیک)

تامین اتصالات و فلنج های پروژه فولاد نی ریز(MMTE)

تامین زانوهای 36 جهت پروژه گازرسانی شمال غرب تهران درشرکت گاز تهران

تامین لوله های ی پی . وی . سی وپلی اتیلن جهت شرکت آب وفاضلاب اراک

تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPING پروژه لوله گذاری درشرکت گازخراسان

تامین لوله های پی.وی . سی سایز بزرگ درشرکت آب وفاضلاب کرج

تامین شیرآلات توپی کربن استیل جهت پروژه گازرسانی شمال غرب کشور درشرکت گاز ایلام

تامین شیرآلات فشارقوی کلاس 1500 درپروژه رشتخواردرگازخراسان

تامین قسمت عمده ای ازتجهیزات PIPING پروژه تصفیه خانه آب وفاضلاب لاهیجان

بالا