اهداف پیشرو

ماموریت پیشرو به عنوان یک هلدینگ چند رشته ای با تمرکز ویژه بر صنعت پالایشگاهی عبارت است از:

null

سیاستگذاری و مدیریت بهینه سرمایه به منظور افزایش ثروت و سودآوری پایدار

null

اهتمام و تعهد آگاهانه به مسئولیتهای اجتماعی

null

فراهم سازی خدمات ارزش افزا به کسب و کارهای خود در راستای رضایت سهامداران و سایر ذینفعان

null

ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذینفعان

null

توسعه زنجیره‌ ارزش با صیانت از محیط زیست

null

توسعه متوازن و اقتصادی فرآیندها

null

توسعه سرمایه‌گذاری و شراکت‌های داخلی و خارجی