رویدادهای درون سازمانی

در پیشرو چه میگذرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ملی ژاپن از تماس تلفنی شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در آستانه سفر آبه به ایران خبر داد.
اگرچه جزئیات این تماس، رسانه‌ای نشده است اما پیش‌بینی می‌شود که آبه از قصد خود برای طرح موضوع افزایش تنش‌ها در منطقه حین دیدار با رهبر عالی انقلاب اسلامی و عزم خود برای جلب نظر تهران به تلاش برای کاهش تنش‌ها سخن گفته باشد.
طرفین همچنین به تعهد برای برگزاری موفق نشست جی ۲۰ که اواخر ماه میلادی ژوئن در اوزاکای ژاپن برگزار می‌شود؛ تاکید کردند.
آبه سفر ۳ روزه خود به ایران را از فردا چهارشنبه آغاز می‌کند. این سفر طی ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ملی ژاپن از تماس تلفنی شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در آستانه سفر آبه به ایران خبر داد.
اگرچه جزئیات این تماس، رسانه‌ای نشده است اما پیش‌بینی می‌شود که آبه از قصد خود برای طرح موضوع افزایش تنش‌ها در منطقه حین دیدار با رهبر عالی انقلاب اسلامی و عزم خود برای جلب نظر تهران به تلاش برای کاهش تنش‌ها سخن گفته باشد.
طرفین همچنین به تعهد برای برگزاری موفق نشست جی ۲۰ که اواخر ماه میلادی ژوئن در اوزاکای ژاپن برگزار می‌شود؛ تاکید کردند.
آبه سفر ۳ روزه خود به ایران را از فردا چهارشنبه آغاز می‌کند. این سفر طی ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ملی ژاپن از تماس تلفنی شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در آستانه سفر آبه به ایران خبر داد.
اگرچه جزئیات این تماس، رسانه‌ای نشده است اما پیش‌بینی می‌شود که آبه از قصد خود برای طرح موضوع افزایش تنش‌ها در منطقه حین دیدار با رهبر عالی انقلاب اسلامی و عزم خود برای جلب نظر تهران به تلاش برای کاهش تنش‌ها سخن گفته باشد.
طرفین همچنین به تعهد برای برگزاری موفق نشست جی ۲۰ که اواخر ماه میلادی ژوئن در اوزاکای ژاپن برگزار می‌شود؛ تاکید کردند.
آبه سفر ۳ روزه خود به ایران را از فردا چهارشنبه آغاز می‌کند. این سفر طی ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ملی ژاپن از تماس تلفنی شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در آستانه سفر آبه به ایران خبر داد.

اگرچه جزئیات این تماس، رسانه‌ای نشده است اما پیش‌بینی می‌شود که آبه از قصد خود برای طرح موضوع افزایش تنش‌ها در منطقه حین دیدار با رهبر عالی انقلاب اسلامی و عزم خود برای جلب نظر تهران به تلاش برای کاهش تنش‌ها سخن گفته باشد.

طرفین همچنین به تعهد برای برگزاری موفق نشست جی ۲۰ که اواخر ماه میلادی ژوئن در اوزاکای ژاپن برگزار می‌شود؛ تاکید کردند.

آبه سفر ۳ روزه خود به ایران را از فردا چهارشنبه آغاز می‌کند. این سفر طی ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ملی ژاپن از تماس تلفنی شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در آستانه سفر آبه به ایران خبر داد.

اگرچه جزئیات این تماس، رسانه‌ای نشده است اما پیش‌بینی می‌شود که آبه از قصد خود برای طرح موضوع افزایش تنش‌ها در منطقه حین دیدار با رهبر عالی انقلاب اسلامی و عزم خود برای جلب نظر تهران به تلاش برای کاهش تنش‌ها سخن گفته باشد.

طرفین همچنین به تعهد برای برگزاری موفق نشست جی ۲۰ که اواخر ماه میلادی ژوئن در اوزاکای ژاپن برگزار می‌شود؛ تاکید کردند.

آبه سفر ۳ روزه خود به ایران را از فردا چهارشنبه آغاز می‌کند. این سفر طی ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ملی ژاپن از تماس تلفنی شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در آستانه سفر آبه به ایران خبر داد.

اگرچه جزئیات این تماس، رسانه‌ای نشده است اما پیش‌بینی می‌شود که آبه از قصد خود برای طرح موضوع افزایش تنش‌ها در منطقه حین دیدار با رهبر عالی انقلاب اسلامی و عزم خود برای جلب نظر تهران به تلاش برای کاهش تنش‌ها سخن گفته باشد.

طرفین همچنین به تعهد برای برگزاری موفق نشست جی ۲۰ که اواخر ماه میلادی ژوئن در اوزاکای ژاپن برگزار می‌شود؛ تاکید کردند.

آبه سفر ۳ روزه خود به ایران را از فردا چهارشنبه آغاز می‌کند. این سفر طی ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.