پیشرو از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

فرآیند جذب در شرکت پیشرو

استخدام در پیشرو، بر اساس فرآیندی صورت می‌گیرد که مراحل آن عبارتند از:

 • null

  دریافت رزومه

  فرمهای استخدامی که تکمیل و ارسال شده اند، در پایگاه ایا بانک اطلاعاتی رزومه ها ثبت می شوند و در زمان نیاز سازمان به نیروی انسانی مورد بررسی قرار می گیرند.

 • null

  ارزیابی اولیه شرایط احراز

  در صورت نیاز به نیروی انسانی، رزومه های موجود در بانک اطلاعاتی با شرایط احراز اولیه (تخصص، دانش و تجربه موردنیاز برای احراز شغل) تطبیق داده می شوند

 • null

  مصاحبه تخصصی

  متقاضی برخوردار از رزومه مناسب، در برابر مدیران باتجربه و متخصص قرار می گیرد تا توانایی های تخصصی او در جریان مصاحبه حضوری، مورد ارزیابی قرار گیرد.

 • null

  ارزیابی تلفنی

  کارشناس جذب در معاونت منابع انسانی با متقاضی تماس تلفنی می گیرد و از طریق مصاحبه تلفنی، اطلاعات دقیق تری از متقاضی منتخب در رابطه با شغل درخواستی دریافت می نماید

 • null

  کانون ارزیابی

  کانون ارزیابی به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی جذب و استخدام در شرکت پیشرو، با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی ها و تطبیق آنها با ویژگی های شغلی مورد نیاز، متقاضیان منتخب را مورد ارزیابی قرار میدهد.

 • null

  تایید نهایی

  مدیریت ارشد شرکت، پرونده و نتایج ارزیابی های متقاضی در مراحل قبل را بررسی می کند و با توجه به خطمشی ها و سیاستهای کلی شرکت، استخدام فرد متقاضی را تایید یا رد می نماید.

چنانچه تمایل به همکاری در زمینه پروژه های پالایشگاهی ، پتروشیمی ، نیروگاهی و یا ریلی را دارید،لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید.