آدرس ساختمان مرکزی هلدینگ پیشرو

تهران – بلوار مرزداران – بلوار آریافر – خیابان معتمدی – پلاک 7 – ساختمان هلدینگ پیشرو

خط ویژه 49079-21-98+
info@pishroparsian.com
شنبه-پنج شنبه : 8:30  صبح تا  20:00 شب

برای ارتباط با دیگر دفاتر مجموعه پیشرو در تهران و شهرستانها با تلفنهای فوق تماس حاصل نمایید.